Home
Contact
News update
 Veterinary Service
Veterinary Practice
Horse breeding farm
Equine Sportsmedicine
Equine Embryo Transfer
Where did we go
Where do we go
Seminars
Press presentations
Veterinary dairy
Phryso magazine
Collumn "de Hoefslag"
Olcha, mother Sape 381
Peden Flying Horses
Compiegne EK 2005
Dubai  WK 2005
Dubai  WK 2005
Bahrain WK 2005
Bahrain  WK 2005
Friesian Stallionshow 06
W.E.G. Aken 2006
Oviedo  EK 2008
Malaysia WK 2008
Kesckemet  WK 2009
Bobolna  WK 2009
Assisie  EK 2009
Lion d´Angers  WK 2009
Abu Dhabi, febr 2010
Barroca d´Alva, mrt 2010


* Real Fresh  ET Z  and  Real Frozen ET Z *
 

A world wide unique equine breeding story that is worse to tell !!.    

A real twin but 1 month of age between.
  !!!!!  

Because of my profession as an equine veterinarian and my busy reproduction work on horses I decided years ago to try my strategy known from old horse breeders. Breed the best to the best and hope for the best. !! This said, I decided about 8 years ago to breed one of my mares, Cary Gold Z, (Capitol 1) to one of the best thourougbred stallions from that moment, Roven xx.   Seven days after the insemination I flushed the mare and got  2 embryos. We decided to transfer one embryo straight into a receipiant mare and to freeze the other embryo in Liquid Nitrogen at minus 196 °C.  After one month we tranfered this frozen embryo into another receipiant mare. A year later both foals were born and sound and happy.  Ofcourse they got their special names:  

*
Real  Fresh  ET  Z  and  Real  Frozen  ET  Z *  
(Z because of the paper work done by studbook Zangersheide).
Both foals played around and stayed in the field for 3 years and had a great time. At the age of  3  Dutch eventing rider Gerd Boonzaayer started to ride both horses. In the beginning they were not easy to ride but after all everything went  better. Jumping was never a problem, all  fences around the riding field were absolutely no problem for both twin members. My goal was to prove and to show my twin horses at the same eventing level and if possible at international competitions. This year 2010 in March both twin members started at the CCI * in Barocca d´Alva in Portugal. Real Fresh with Gert Boonzaayer became first after dressage and cross country but ended up on place 4 because of  2 jumping fences down. Real Frozen did an excellent cross country inside the time with no problem. He finished in the middle of the long international competitors list. Real Frozen was sold to Tonia Gilles


Op de dag van de geboorte al 6 jaar oud.  !!!!

Het veulen op deze foto is van Roven xx  x  Whattamin. De merrie op deze foto is het internationaal eventing paard Jessy Brown en is in dit geval als draagmoeder ingezet.
De echte moeder van dit veulen is de eventing merrie Allegro die onder Gert Boonzaayer internationaal veel gepresteerd heeft.
Het veulen op deze foto is in 2002 als embryo gespoeld en ingevroren. In juni 2007 is dit embryo ontdooid en getransplanteerd in de draagmoeder Jessy Brown.

Bij de geboorte  was dit veulen dus al 6 jaar oud. !!!!

Voor zover we hebben kunnen nagaan is tot nu toe een dergelijk experiment nog nooit met succes uitgevoerd.
Dit experiment opent perspectieven oa ook voor behoud van bedreigde diersoorten.

Mei 2008, Draagmoeder en veulen in de wei drie dagen na de geboorte. (eigenlijk dus 6 jaar en drie dagen oud)

--------------------------------------------------------------

Look for the latest results      " New born foals"     at our breeding farm (with pictures) at the end of the following article.


Embryotransplantatie (ET) bij het paard.

"De praktijk",  door Drs. B.Th. Horsmans  Erkend Paarden dierenarts.

Artikel geschreven (najaar 2003 ) voor het tijdschrift van de Veterinair Hippische Vereniging van de Vet. studenten van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Sinds enige tijd is het verschijnsel embryotransplantatie (ET) bij het paard een niet meer weg te denken fenomeen binnen de Nederlandse paardenfokkerij. Al langer bekend echter nog nooit het TV journaal gehaald!! Dat was de conclusie van de paardenveiling afgelopen jaar te Weert waarbij voor het eerst in de geschiedenis van de paardenfokkerij dit item zo breed werd uitgemeten voor heel televisie kijkend Nederland. Wat was gebeurd: Tijdens de jaarlijkse veiling bij de stal Gordijn in Weert, werden drie setjes (ingevroren) embryo´s, bij opbod verkocht. Aangezien dit uniek nieuws was moest dit uiteraard ook door het NOSjournaal verslagen worden. In werkelijkheid had het journaal zich een week lang bezig gehouden met de vraag of dit werkelijk zo apart was voor Nederland en dus dit gebeuren nieuw genoeg was voor de journaalredactie. En jawel hoor. Na overal navragen en rechercheren werd inderdaad bekend dat zoiets nog niet eerder voorgekomen was. Vooral het invries procédé was tot dan toe nog nooit op de voorgrond getreden. Resultaat, tussen President Busch en de wereld van het voetbal werden echte paardenembryos en hun kopers breed uitgemeten voor niewsgierig nederland op het journaal!!! gebracht. De achtergrond van ET: Met de term embryotransplantatie wordt eigenlijk niets anders bedoeld dan het overplanten van een heel jonge (ongeveer 7 dagen oud) vrucht (embryo in de volksmond genoemd) vanuit een donor merrie naar een ontvangstermerrie. De term embryo is eigenlijk niet correct omdat er nog totaal geen sprake is van een compleet aangelegd individu. Het enige onderdeel waaruit dit embryo bestaat is namelijk een heel klein blaasje (veel kleiner dan een speldeknop !!) gevuld met vocht en met in de rand ervan, een kiemplek van waaruit het uiteidelijke individu (veulen/embryo) zich ontwikkelt. ET lijkt dan ook heel spectaculair. In wezen is men in de praktijk bezig met een speciale techniek waarbij alleen middels een goede microscoop een geslaagd resultaat te herkennen is. Kort gezegd komt het ET proces bij het paard op het volgende neer: Een merrie wordt tijdens een goede hengstigheid gedekt danwel geinsemineerd. Vanaf de dag van ovulatie begint men te tellen en op ongeveer 7 dagen (postovulatie) spoelt men middels een drietal liters spoelvloeistof, het embryo uit de uterus van de donor merrie. Aangezien dit embryo met het blote oog niet zichtbaar is, is elke druppel vloeistof die “verloren” gaat er één teveel. Met andere woorden, dit spoelen vergt een uiterste zorgvuldigheid waarbij elke ml telt.!!

 

   Embryo paard,  7 dagen oud, onder de microscoop

Onder de microscoop wordt hierna het embryo gezocht al of niet mbv een filter en wordt het embryo meerdere malen gespoeld. Daarna wordt het of ingevroren of indien een geschikte ontvangster aanwezig is, het embryo vers overgezet. Over het algemeen geldt hoe groter een embryo is hoe gevoeliger het is en dus hoe minder goed de eindresultaten.!! Het overzetten naar de ontvangster (het eigenlijke transplanteren) kan principieel op twee manieren gebeuren te weten chirurgisch danwel niet-chirurgisch. In Nederland is alleen maar de niet-chirurgische methode bij de wet toegestaan. Vooral deze niet-chirurgische methode vergt heel veel "fingerspitzegefühl" omdat anders de merrie "opbreekt" en alles voor niets geweest is. ET paard versus rund: Zoals misschien bekend zal zijn vindt pricipieel de bevruchting van een eicel plaats in de eileider (oviduct). Op ongeveer 6 a 7 dagen post-ovulatie "daalt het embryo af" naar de uterus en zwerft daar opgeveer 8 a 9 dagen rond alvorens het zich een vaste plek uitzoekt voor aanhechting en dus mogelijke drachtigheid. Van het paard is i.t.t. het rund bekend dat er meestal maar één (een enkele keer twee) embryos afdalen c.q. bevrucht worden per cyclus. Superovulatie bij het paard is op een enkele uitzondering na nog niet mogelijk Bij het rund is dit duidelijk heel anders. Ook is bij het paard itt het rund bijna altijd sprake van bevruchte embryo´s . Het probleem blijft echter dat vanaf dag 11 pas, de allereerste scan(ultrasone) onderzoeken mogelijk zijn bij de merrie en men dus op dag 7 à 8, niet weet of eem embryo in de uterus aanwezig is of niet. Het kan behalve een niet geslaagde bevruchting ook zijn dat wél een embryo aanwezig was maar niet in de spoelvloeistof gewonnen werd. Met andere woorden, de handigheid en de kennis van de spoeler zijn van heel grote invloed op het totale resultaat van ET bij paarden (en rund).


Eicel van een paard
,  gewonnen uit de eierstok nadat het dier overleden was. Deze eicellen zijn invriesbaar en te bewaren eventueel voor IVF later. Deze eicel is dus niet bevrucht i.t.t. het bovengenoemde embryo dat wel bevrucht was. !!!


IVF  =  In Vitro Fertilisatie  ( Reageerbuis Bevruchting)

IVM  = In Vitro Maturatie  (Onrijpe eicellen worden eerst in het lab verder
             gekweekt waarna daarna pas de fertilisatie uitgevoerd wordt)


Ook reageren paarden zoals u wellicht zult weten heel anders dan runderen. Paarden zijn nog altijd vluchtdieren met alle gevolgen van dien voor omgang, speciale gevoeligheden, voeding etc. etc.. Samengevat betekent dit dat ET bij het rund maar heel moeilijk te vergelijken valt met ET bij het paard. Ook mbt de kosten is de vergelijking anders. Bij het rund is de kostpijs per embryo natuurlijk veel lager dan bij het paard. Dit omdat het rund meestal vele malen meer embryos per spoeling oplevert dan die bij het paard. ET paard in de huidige tijd: Wat betekent e.a. voor de hedendaagse praktijk van het ET-gebeuren bij het paard in Nederland. Al sinds enige tijd wird en wordt op beperkte schaal in de praktijk o.a. in Lelystad, Utrecht, en Belgie min of meer geprobeerd ET bij het paard te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Dit alles met gemengde resultaten en gevoelens. Sinds de laatste twee jaren echter zijn ook enkele private ondernemingen actief op de ET markt . Eén hiervan is het Animal Embryo Centrum te Maria Hoop (Limburg). Dit centrum waar ondergetekende o.a. werkzaam is, is tot nu toe het enige fulltime commmerciele centrum dat zich met name richt op de ET bij het paard. Na twee proefjaren (2001 en 2002) werd vorig jaar en volledig nieuw centrum gebouwd puur gericht op ET. Afgelopen jaar resulteerde dit in ruim meer dan tweehonderd spoelingen aldaar. Het totale resultaat was boven gemiddeld. In het algemeen geldt voor ET paard dat een normale recovery-rate 50% bij de donor merries is, een normale acceptatie graad bij de ontvangsters ook 50% is., resulterende in een gemiddeld slagingspercentage van een op vier. M.a.w. vier maal spoelen en transplanteren levert één drachtigheid op uiteindelijk (is 25%).

Op het AEC te Maria Hoop kwam dit resultaat echter uit boven de 40%. Dit is des te opmerkelijker indien men weet dat de meeste gebuikte donor merries vanwege drachtigheidsproblemen en vooral ook op hele hoge leeftijd pas werden aangeboden op het AEC. In principe zijn dit ook al niet de meest geschikste paarden om goede resultaten mee te behalen.!! Binnen het donor bestand van het AEC waren afgelopen jaar een aantal zeer gerenomeerde hengstenmoeders uit zowel binnen als buitenland te vinden. Sommige van deze donoren waren al enkele jaren vanwege onvruchtbaarheid „afgeschreven". Men kan zich dus voorstellen dat een fokker van een van de bekendste springpaarden in de wereld redelijk blij werd vanwege het feit dat in één seizoen 6 embryos gewonnen werden van zijn merrie waarvan er twee met succes getransplanteerd werden en vier stuks succesvol ingevroren konden worden. Komt daarbij dat op 42dagen drachtigheid een van de nog ongeboren getransplanteerde embryos al voor een zeer aanzienlijk bedrag verkocht werd in de draagmoeder.! Ook werden afgelopen jaar enkele merries gespoeld waarbij een dubbele ovulatie plaatsvond. Met diepvries danwel vers sperma werden enkele merries geinsemineerd. Na 1 week werd een van de donor merries éénmaal gespoeld waarbij een embryo gewonnen werd. Dit "gevonden" embryo werd succesvol vers overgezet terwijl dezelfde donormerrie van de tweede ovulatie ook nog (gepland) drachtig werd. Dit voorjaar komen dus bij een draagmoeder én bij de echte moeder twee vol familiare veulens ter wereld, waarbij maar van één enkele inseminatie gebruik gemaakt werd.!!!!

Zoals uit het voorgaande duidelijk moge zijn, zijn op het AEC twee ET technieken mogelijk te weten vers en diepvries. De resultaten via diepvries kunnen in het algemeen iets lager zijn dan "vers" overzetten. Hier staat tegenover dat men bij diepvries niet afhankelijk is van het cyclustijdstip van de ontvangster. Een bijkomend voordeel van diepvries is ook dat men als bedrijf minder hoeft te investeren in aantallen draagmoeders. Het AEC is daarnaast het enige in de EEG erkende embryo station voor paarden (en runderen), hetgeen grote voordelen biedt voor de mogelijke toekomstige internationale afzet van embryos. Naast de paarden worden er ook exclusief Wagyu koeien gespoeld (exclusief Japans rund !!!). Samenvattend: Enkele voordelen van ET bij paarden: - Meerdere veulens per paard per jaar mogelijk. - Merrie kan in de sport ingezet worden en tevens veulen(s) produceren. - Merries met drachtigheidsproblemen kunnen toch nog nakomelingen produceren. - Tweejarige merries kunnen via embryos ook al veulens produceren. - Hele oude merries kunnen ook nog gezonde veulens produceren - Ingevroren, kan hoogwaardig genetisch paardenpotentiaal (ook over langere tijd) bewaard worden. - Hoogwaardig genetisch materiaal (embryos) is langdurig goedkoop te bewaren - Ingevroren embryos zijn makkelijk en eenvoudig en relatief goedkoop te transporteren - Embryos zijn middels splitsing mogelijk ook nog te "klonen" en te bewaren Welke (beperkte) nadelen zijn er eventueel aan verbonden: - Vanwege de prijs van het geheel is ET het meest zinvol bij alleen de betere merries - Veel (steeds meer) stamboeken erkennen ET, echter enkelen hebben nog wel beperkingen. - Sommige fokkers kunnen maar moeilijk wennen aan het idee van draagmoeders etc.

 Niet alle vruchtbaarheidsproblemen zijn middels ET "op te lossen" De toekomst van ET bij het paard: In 2002 werden in Australie de eerste twee IVF (reageerbuis) veulens geboren. De techniek om dit voorelkaar te krijgen is echter nog zo ingewikkeld en moeilijk dat hier alleen nog maar sprake was van een experiment. Voor wat betreft ET bij het paard is deze experimentele fase duidelijk voorbij en kan men in de huidige tijd al goed gebruik maken van deskundigheid die vooral ook in nederland voorhanden is. Het feit dat talloze buitenlandse gerenomeerde instanties naar ons land komen om informatie en kennis van ET bij paarden te vergaren onderstreept het bovenstaande nog eens extra. Ook het feit dat de volbloed(ren)wereld in Engeland en Amerika, anno 2003 nog steeds het gebruik van KI pertinent afwijst maar wel erover denkt om ET te gaan erkennen geeft aan dat de interesse van ET bij het paard alleen nog maar zal toenemen.

Drs. B.Th. Horsmans Erkend paardendierenarts, equinevet@horsmans.com  D52538 Selfkant. Duitsland. 


!!!!!!!!!   Unieke geboorte  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     22 - april - 2005   !!!!!!!!!!!


Geboren  22.04.2005   Embryo Tranplantatie veulen. Volle broer tot de Friese Wereldkampioenhengst,  Sape 381 uit (vos) draagmoeder:   1,5 dag oud. 30 minuten na de geboorte, pleegmoeder en zoon maken voor het eerst echt kennis en vragen zich af of de kleur wel klopt.  !!!!

De eerste staan-lessen zijn succesvol en onder toezicht en met hulp van pleegmoeder moet er gedronken worden.

12  uur na de geboorte uitrustend op de wei genietend van de zon na 11 maanden in het donker geleefd te hebben !!

15 uur na de geboorte.          
De eerste trainingsronden met pleegmoeder en met de wel erg lange benen en de eerste hartkloppingen onderweg naar morgen.


 Another   new  born  Embryo Transfer  foal  born on  May 18, 2005


Geboren op 18 mei 2005 om 22.30 h  Embryo Transfer hengstveulen met als vader, Fabe uit donor moeder, Tetske en als draagmoeder, Trudy met als vader Fabe.  De draagmoeder is een dochter uit een dochter van de donor merrie. !!!! Het veulen op deze foto is ongeveer 15 minuten oud !!!!!Nog niet helemaal droog achter de oren maar wel al erg actief !!! 
Na 11 maanden slapen is het tijd om op te staan !!!!!!

*** For more breeding news, please look at the breeding farm page and also at the  Olcha page ***