Home
Contact
News update
 Veterinary Service
Veterinary Practice
Horse breeding farm
Equine Sportsmedicine
Equine Embryo Transfer
Where did we go
Where do we go
Seminars
Press presentations
Veterinary dairy
Phryso magazine
Collumn "de Hoefslag"
Olcha, mother Sape 381
Peden Flying Horses
Compiegne EK 2005
Dubai  WK 2005
Dubai  WK 2005
Bahrain WK 2005
Bahrain  WK 2005
Friesian Stallionshow 06
W.E.G. Aken 2006
Oviedo  EK 2008
Malaysia WK 2008
Kesckemet  WK 2009
Bobolna  WK 2009
Assisie  EK 2009
Lion d´Angers  WK 2009
Abu Dhabi, febr 2010
Barroca d´Alva, mrt 2010

============================================

World Equestrian Games in Aachen in 2006
beschreven in een speciaal Nederlands boek ter gelegenheid van de mooie behaalde resultaten van de Nederlandse ruiters

             !!!!!!      W.E.G.  in  Aken    !!!!!

Heel, heel veel regen tijdens de laatste kilometers van de Endurance rit van 160 km,Tekst,  geschreven door  ondergetekende  en  te vinden in het Nederlands W.E.G. boek van Aken 2006.

Voor mij werd de WEG Aken gekenmerkt door ongekende emotie, ongekende spanning in een ongekende accommodatie. Dat alles werd ondersteund en benadrukt door het commerciele spektakel dat ook typerend was voor dit WK. Samen met de enorme hoeveelheid aan toeschouwers, paarden en media werd het iets heel bijzonders. Gelukkig was het evenement grotendeels goed georganiseerd en kon daardoor aan het extreme weer het hoofd geboden worden en kregen we vrijwel steeds hele spannende en opvallende wedstrijden te zien.   Helaas was er in Aken weinig mogelijkheid voor de echte verbroedering van de verschillende disciplines, die bij de opzet van de WEG als doelstelling steeds geformuleerd wordt. Daar­naast was er een duidelijke scheiding tussen de commercieel interessante paardensport disciplines en de overige, minder interessante, onderdelen. Gelukkig waren er, soms verrassende, maar wel zeer verdiende, prachtige resultaten van de Nederlandse deelnemers. Hoe verder deze WEG vorderde, hoe meer iedereen het oranjege­voel ging beleven. Dat was goed te merken, zowel bij de deel­nemers als bij de toeschouwers. Daarbij vond ik het zeer posi­tief dat de sportiviteit in veruit de meeste gevallen heel groot was. Al met al een zeer imponerende en geslaagde WEG.
  
Voor Nederland begon de endurance, door de afkeuring van een van onze paarden, met een tegenslag. Dit werd gelukkig gevolgd door de goede prestatie van de overige leden van het Nederlands team. Ondanks twee testwedstrijden vooraf vielen er organisatorisch veel gaten bij de endurance. Dat is Jammer, want de endurance is juist echte topsport, zelfs vergelijkbaar met de Formule 1. Ook in Aken was er bij de endurance sprake van heel veel emotie, echte spanning, gecombineerd met ongekende inspan­ning en bovenal ongecompliceerde paarden buiten in de natuur. Kortom, alle ingredienten die deze sporttak zo interes­sant zouden kunnen maken. Helaas moet men er als toeschou­wer en pers wel veel voor doen om dit allemaal te kunnen en willen zien. Eenmaal meegemaakt weet men pas werkelijk hoe mooi het kan zijn. Ondanks de deels zeer slechte weers- omstandigheden was het toch een prachtige wedstrijd met voor Nederland een heel mooi resultaat. Feit is dat ook in Aken de endurance een van de onderdelen was die de meeste deelnemers (159) uit de meest verschillende landen (43) trok. Het was ook de hippi­sche discipline die de meest intensieve duurinspanning met zieh meebracht, maar dat alles bleef tijdens deze WEG helaas wat onderbelicht.  

Bij de voltige was er heel veel sfeer en mooie, ook in combi­natie met muziek interessante Sport, die duidelijk aanleiding gaf tot grote wereldwijde verbroedering. Het was heel apart om in een prachtige arena het grote spektakel van al die jeugd te volgen. Helaas voor Nederland was er ondanks de heel goede sfeer en optredens geen plaats vooraan, weggelegd.  

De vierspannen vormden een heel interessant en imponerend onderdeel. Nederland kon zijn favorietenrol niet helemaal waarmaken, maar heeft natuurlijk toch een mooi resultaat neergezet. Ook hier bij de organisatie een moeizame start, die uiteindelijk toch leidde tot een mooie WEG-waardige wedstrijd, vooral door de schitterende en imponerende marathon. Het was uniek om in een schitterend terrein zulke mooie en inspi­rerende hindernissen te kunnen bekijken, ook als men als begeleider daarvoor meestal niet zo de kans toe krijgt. Het gouden randje voor Nederland vervloog op het allerlaatste moment. De afsluitende ontvangst op het stadhuisplein van de organiserende stad Aken was daarentegen weer iets heel aparts en iets wat niet zo snel vergeten wordt.   Kortom:


De WEG in Aken 2006 was een grote, imponerende happening, die ik niet had willen missen!  

Drs. Ben Horsmans Teamveterinair  Endurance, Voltige en Vierspannen

       -----------------------------------------------------------

Route van de Endurance, door 3 landen en over 160 km, tijdens de WEG in Aken


---------------------------------------------------------------------

   !!!!!!!!!!!!!!  Voorbereiding ..............  Aken    !!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------

Uitzicht vanuit het Hotel van Oranje op ......  zee
De hele Nederlandse delegatie voor Aken was aanwezig
Intervieuws tijdens de perpresentatie in Noordwijk met o.a.
Anky van Grunsven


Australie te gast op de stallen van Lei Romer, eigenaar van Landgraaf Horse Stables te Landgraaf, in Zuid Limburg.


18 aug 2006  Training in Forsterheide nabij Horbach, Aken.Limburg Brand House by night

Vandaag, zaterdag 19 aug. 2006 hebben we onze nederlandse endurance paarden overgebracht naar het officiele WK stallenkomplex. Gedurende de hele middag werden de talloze paarden aangevoerd. Ook de paarden uit Bahrain werden onder begeleiding van meerdere televisie kamera´s binnengebracht. In de avond vonden de eerste chef d équipe meeting en veterinaire bespreking plaats. Ook werden de officiele hoofdverantwoordelijken voorgesteld. Onze Nederlandse FEI veterinair Frans Arts is een van de twee belangrijkste personen en staat officieel te boek als Foreign Veterinary Delegate.    In actie ....  in  ... Aken ........